ĐẶT CÂU HỎI

Câu hỏi 11: Mẫu bảng kê chi phí thanh toán ra viện đối với người bệnh có thẻ BHYT thì bệnh viện chuẩn bị triển khai có áp dụng chữ ký quá Ipad hoặc dấu vân tay thì liệu có được BHXH thanh toán không ak
Câu hỏi 10: Mẫu bảng kê chi phí đối với người bệnh có thẻ BHYT thì bệnh viện chuẩn bị triển khai có áp chữ ký quá Ipad hoặc dấu vân tay thì liệu có được BHXH thanh toán không ak
Câu hỏi 9:
Câu hỏi 8: AI chuẩn đoán nhầm gây ra hậu quả thì bên nào phải chịu trách nhiệm? Quy định nào tiêu chuẩn để model AI được phép sử dụng?
Câu hỏi 7: Luật nào quy định về chuẩn nhập liệu và quản lý dữ liệu bệnh nhân để tránh tình trạng bệnh nhân đánh tráo hồ sơ để phục vụ mục đích phi pháp.
Câu hỏi 6:
Câu hỏi 5: Bộ Y Tế đã có các chuẩn để kết nối các cơ sở y tế chưa ?
Câu hỏi 4: Do the hospitals use Healthcare 4.0. And which level are ?
Câu hỏi 3: Xin BTC cập Nhật thêm bài thuyết trình các báo cáo viên nước ngoài.
Câu hỏi 2: Hiện tại ở Việt Nam có bao nhiêu bệnh viện thông minh?
Câu hỏi 1: Tôi muốn hỏi đại biểu